Det finns en genväg för att publicera / avpublicera objektet på alla marknadsplatser:
I vänstermenyn hittar du knappen ”Publicera”.

blob1477318845367.pngÄr objektet inte publicerat ser det ut så här:

blob1477318868888.png


 

 

Önskar du publicera objektet, klickar du på knappen ”Publicera på hemsida”.

Du behöver manuellt starta publiceringen på respektive marknadsplats, för att sedan kunna göra massändringar.

       

blob1477318854645.pngNär objektet är publicerat finner du en jordglob till höger om marknadsplatsen:


blob1477318804125.png


 

När objektet är publicerat på flera marknadsplatser kan du välja att:

- ompublicera objektet om du gjort någon ändring i Mspecs och vill uppdatera marknadsplatserna med den nya informationen.

- avpublicera objektet från alla marknadsplatser

Du kan även gå in stegvis under varje marknadsplats till vänster, och klicka på ”Uppdatera hemsidan” eller ”Avpublicera från hemsidan”.

blob1477318825381.pngAlla knappar i denna genväg är samma knappar som finns under Marknad – Publicera.
Gör du en ändring i denna genväg, så görs även ändringen under Marknad - Publicera.