Som ny användare av Mspecs rekommenderar vi att du går igenom "Mina inställningar".


Mina inställningar hittar du genom att klicka uppe i högra hörnet i Mspecs och sedan på "Mina inställningar" i  menyn som visas:Klicka på ditt namn i fliken "Hantera profil":


Det öppnas ett nytt fönster med många olika flikar. Nedan kommer vi att gå igenom de 5 st. flikarna du kan behöva i ditt arbete:

blob1475762256559.png
1. Grunddata

Fält som är viktiga att fylla i är Förnamn, efternamn, mobil och e-post. Vissa fält lyfts till objektbeskrivning och hemsida.
Om du vill lägga till en Profilbild behöver du göra det med formatet JPEG eller PNG.

Du kan hoppa över att fylla i fält som t.ex. personnummer, PUL, ingen reklam och "Skyddad identitet" (de har bara med andra kontakter i systemet att göra).
2. E-post och brevsignatur
Här kan du välja att lägga in signaturer för E-post och brev som skickas från Mspecs.
Om du vill bifoga den logotyp som är inlagd i företagsinställningar så kan du klicka i fältet där du vill ha logotypen och sedan på knappen "Hämta logotyp". Logotypen blir i full storlek när den hämtas in, men går att ändras ner till 25 % i den nedre kanten av logotypen.

blob1475764193102.png3. Bankkontonummer

Här lägger du in ett Klientmedelskonto och ett företagskonto för att få in de per automatik i dokument som t.ex. köpekontrakt, likvidavräkningar m.m.

Viktigt att välja "Typ" för att systemet ska känna av i vilket dokument du kan behöva de olika kontonumren.

Om du har ett Bankgiro eller Plusgiro kan du skriva in BG eller PG i fältet "Bank" och kontonumret i fältet kontonummer.
4. Användarinformation
  • Användarnamn/e-post - här kan du byta användarnamn du loggar in med i Mspecs
  • Namn på kontoret - om det finns flera kontor i licensen kan du lägga till vilka kontor du ska ha tillgång till
  • Återställning av lösenord för Mspecs systemet - om du klickar på "Återställ"-knappen skickas ett mail ut till din mailadress för att sätta ett nytt lösenord
  • Byt lösenord - via knappen "byt lösenord" kan du ändra lösenordet direkt i Mspecs.
  • Roll - "Användare" är rollen som behövs för att vara mäklare i systemet, här kan man även lägga till andra roller.


blob1475762290844.png
5. Sms nummer

Om du önskar skicka SMS från annat mobilnummer än Mspecs standardnummer så kan du lägga in ett eget mobilnummer här. 

  • Med Mspecs standardnummer kan inte mottagaren svara på SMS:et.
  • Med ett eget mobilnummer kan mottagaren svara direkt till din mobiltelefon.

blob1475762330587.png