Som ny användare av Mspecs rekommenderar vi att du går igenom "Mina inställningar".


Mina inställningar hittar du genom att klicka uppe i högra hörnet i Mspecs och sedan på "Mina inställningar" i  menyn som visas:Klicka på ditt namn i fliken "Hantera profil":Det öppnas ett nytt fönster med många olika flikar. Nedan kommer vi att gå igenom de 5 st. flikarna du kan behöva i ditt arbete:

1. Grunddata

Fält som är viktiga att fylla i är Förnamn, efternamn, mobil och e-post. Vissa fält lyfts till objektbeskrivning och hemsida.
Om du vill lägga till en Profilbild behöver du göra det med formatet JPEG eller PNG.

Du kan hoppa över att fylla i fält som t.ex. personnummer, PUL, GDPR, ingen direktmarknadsföring och "Skyddad identitet" (de har bara med andra kontakter i systemet att göra).

2. E-post och brevsignatur
Här kan du välja att lägga in signaturer för E-post och brev som skickas från Mspecs.
Om du vill bifoga den logotyp som är inlagd i företagsinställningar så kan du klicka i fältet där du vill ha logotypen och sedan på knappen "Hämta logotyp". Logotypen blir i full storlek när den hämtas in, men det går att ändra storleken genom att ta tag i högra nederkanten och dra till önskad storlek.
3. Bankkontonummer

Här lägger du in ett Klientmedelskonto och ett företagskonto för att få in de per automatik i dokument som t.ex. köpekontrakt, likvidavräkningar m.m.

Viktigt att välja "Typ" för att systemet ska känna av i vilket dokument du kan behöva de olika kontonumren.

Om du har ett Bankgiro eller Plusgiro kan du skriva in BG eller PG i fältet "Bank" och kontonumret i fältet kontonummer.
4. Användarinformation
  • Användarnamn/e-post - här kan du byta användarnamn du loggar in med i Mspecs
  • Roll - "Användare" är rollen som behövs för att vara mäklare i systemet, det är även här man kan lägga till andra roller och behörigheter.
  • Kontor - om det finns flera kontor i licensen kan du lägga till vilka kontor du ska ha tillgång till
  • Återställning av lösenord för Mspecs systemet - om du klickar på "Återställ"-knappen skickas ett mail ut till din e-postadress för att sätta ett nytt lösenord
  • Byt lösenord - via knappen "byt lösenord" kan du ändra lösenordet direkt i Mspecs.

5. Sms nummer

Om du önskar skicka SMS från annat mobilnummer än Mspecs standardnummer så kan du lägga in ett eget mobilnummer här. 

  • Med Mspecs standardnummer kan inte mottagaren svara på SMS:et.
  • Med ett eget mobilnummer kan mottagaren svara direkt till din mobiltelefon.