Det är enkelt att söka efter objekt i Mspecs. Du använder fritextfältet där du kan söka på t.ex. adress eller fastighetsbeteckning. Vill du istället få fram alla objekt som hör till en viss kategori, t.ex. om du vill se alla småhus eller se alla värderingar klickar du på knappen ”Objekt”. Där väljer du exakt vad du vill filtrera din lista efter. 

 
Du kan även spara ett filter som du lätt kan få fram i flödesvyn:

1. Klicka på:


2. Namnge ditt filter:


3. Önskar du att spara ett s.k startfilter, som väljs så fort du loggar in i Mspecs, så bockar du i rutan för Startfilter: