• Läs gärna mer om "Beräkna vinst eller förlust" hos skatteverket.


Kapitalvinstberäkning


Du hittar fliken Kapitalvinst genom att gå till Intag, Tillträde eller Uppföljning i vänstermenyn på objektet. 


Dokumentet "underlag för kapitalvinstberäkning" att lämna till säljaren finns att skriva ut på två ställen. Först uppe i högra hörnet. 

Denna utskrift kommer att vara ifylld med kortare information om bostaden.


Längst ner under "Kapitalvinst", på respektive säljare hittar du en annan väg.
Klicka på kugghjulet i högra hörnet och på "Skriv ut blankett för underlag".
Denna utskrift kommer att vara mer komplett med redan ifylld information om säljaren. 
Nedan kommer några bilder som beskriver kapitalvinstberäkningsmodulen:


Bild 1 - Preliminär kapitalvinstberäkningKlicka på säljaren för att beräkna uppskov, skapa k-blanketter eller skriva ut en preliminär kapitalvinstberäkning för respektive säljare.


Bild 2 - Preliminärt uppskov


Bild 3 - Slutligt uppskovBild 4 - K-blankett
Inget uppskov

Om det inte ska begäras något uppskov, lämnar du bockarna tomma.